Wat wij willen

Nederland kende de afgelopen decennia een stelselmatig veel te hoge instroom van kansarme immigranten en asielzoekers uit niet-Westerse landen. Dat heeft enorme impact op onze samenleving. Het zet onze welvaart onder druk, holt onze verzorgingsstaat uit, leidt tot verloedering van ons onderwijs, tot onveiligheid op straat en het ondermijnt onze culturele identiteit.

Immigratie

Immigratiebeleid naar Australisch model: zelf beslissen wie hierheen komt en blijft.

Klimaat

We moeten direct stoppen met het huidige klimaatbeleid en ons richten op adaptatie.

Corona

Heeft ons geconfronteerd met de vlakken waarop de Nederlandse systemen niet voorbereid zijn.

UIT DE EU

Nederland is een handelsland en we verdienen veel geld over de grens.